Nieuws

‘Weten waar je wortels liggen is van grootste belang’

Congresverantwoordelijke dr. Monique van Dijk-Groeneboer stelt kennis over je eigen wortels voorop, de wortels die je mening over religie voeden: ‘In deze tijd is lesgeven over religie belangrijker dan ooit. In de wereld worden mensen gedood, zijn velen op de vlucht en de oorzaken lijken vaak religieus van aard. Hier, in Nederland, bekijken we dat […]

‘Kies de juiste woorden’

Dr. Leon Mock, spreker op de eerste congresdag, pleit ervoor dat we onze woorden zorgvuldig kiezen in de interreligieuze dialoog. Met de juiste woorden bied je de ander perspectief en sla je een brug in plaats van dat je de ander monddood probeert te maken. Bekijk voor zijn uitleg dit korte filmpje.

Umar Ryad over het salafisme: ‘Het beeld behoeft nuancering’

Wat zegt Umar Ryad over het salafisme, de vorm van de islam die vooral geassocieerd wordt met radicaliteit en geweld? In onderstaande video vertelt hij dat het salafisme begon als een progressieve en humanistische stroming binnen de islam. Nu wordt het vooral gezien als een militante en geradicaliseerde uitwas. En dat beeld behoeft nuancering. Dr. Umar Ryad […]

‘Orthodoxie en fundamentalisme hebben niets met elkaar te maken’

Volgens een van de hoofdsprekers op het congres, prof. dr. Marcel Poorthuis, worden orthodoxie en fundamentalisme vaak in één adem genoemd maar hebben ze feitelijk niets met elkaar te maken. Fundamentalisme is modern en gewelddadig terwijl orthodoxie traditioneel is, meerdere perspectieven kent en bij uitstek niet gewelddadig is. Zie ook zijn video.

‘Radicaliteit is helder en eenduidig’ – interview met drs. Jos de Pater

Drs. Jos de Pater, docent bij Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing over jongeren en radicaliteit: ‘Docenten levensbeschouwing moeten tegenwoordig echt andere dingen kunnen en weten dan tien jaar geleden, de dynamiek in de klas is enorm veranderd. Onderzoek op het gebied van levensbeschouwing heeft veel kennis opgeleverd die zowel gedeeld moet worden als vertaald naar de […]

‘Verplichte kost voor docenten en schoolleiders’ – Professor Marcel Poorthuis over congres orthodoxie versus fundamentalisme

Prof. dr. Marcel Poorthuis is als hoofdspreker verbonden aan het congres en legt uit waarom dit congres voor docenten LB en schoolleiders verplichte kost zou moeten zijn. “In Europa is de samenleving heel pluriform, met veel religies. Om vreedzaam samen te kunnen leven móeten we meer van elkaars beleving begrijpen. En hoe vroeger je hiermee begint, hoe beter. Na een bepaalde leeftijd […]

Congreslocatie biedt ruimte aan meer bezoekers

De congrescommissie ‘Orthodoxie versus Fundamentalisme’ heeft meer ruimte weten te bemachtigen voor de deelnemers aan het congres. Er is nu ruimte voor ruim 200 deelnemers en de lijst met aanmeldingen groeit gestaag. Mede dankzij het Adrianusfonds kunnen de kosten ook laag gehouden worden: 75 euro per dag en gratis voor studenten van de TST en […]

Twee luiken: wetenschappelijk en praktisch

Het tweedaags congres ‘Orthodoxie versus Fundamentalisme; wat is je heilig in het levensbeschouwelijk onderwijs?’ bestaat uit twee luiken: een wetenschappelijk luik op dag één en een meer praktisch luik op dag twee. Dag één richt zich vooral op de wetenschappelijke kant van fundamentalisme, orthodoxie en het verschil daartussen met beleidsmakers in het onderwijs, VO-docenten, bestuurders, studenten en alumni. […]