Inhoudelijke bijdragen

Op deze pagina kunt u de bijdragen van alle sprekers (terug)lezen of luisteren. De nieuwsberichten rondom het congres vindt u op de homepage ‘Rondom het congres’.

Dinsdag 17 januari 2017
Prof. dr. Ernst Hirsch BallinOpeningswoord Hirsch Ballin
Anne-Maria van Hilst MA: Presentatie Van Hilst
Prof. dr. Marcel Poorthuis over christelijke orthodoxie en christelijke fundamentalisme: Presentatie Poorthuis

Dr. Umar Ryad: het Salafisme: Oorsprong en ontwikkelingen in de moderne tijd: Presentatie Ryad

Prof. dr. Marianne Moyaert: Interreligieus leren tussen tekst en rite: Presentatie Moyaert

Middag
Dr. Monique van Dijk-Groeneboer
Drs. Jojanne KemmanPresentatie Kemman
Drs. Eric Brunings: Bijdrage Brunings, over Alfrink College
Prof. dr. Bert Roebben: Presentatie Roebben

Woensdag 18 januari 2017
Dra. Naïma Lafrarchi: symbool Lafrarchi
Dr. Bill Banning: symbool Banning en lezing
Anne-Maria van Hilst MA: symbool Van Hilst en lezing
Tekeningen van Denkschets.nl vindt u hier

Workshops
1. Radicalisering op school – Maaike van Dijk MA Inhoud workshop
2. Narratieve dialoog over jouw eigen (on)orthodoxe wortels – Dr. Monique van Dijk-Groeneboer (TST)
3. Godsdienst Levensbeschouwing als verplicht vak, juist om extremisme te voorkomen – Drs. Taco Visser (Verus) & drs. Ger van der Heijden (VDLG) – inhoud workshop
4. Ontwerp je eigen (inter)religieuze paspoort; nieuwe werkvorm voor het vak GL – Dr. Natascha Kienstra (TST) & dr. Olav Boelens (TST) – inhoud workshop
5. Goede docenten Godsdienst Levensbeschouwing: wat moeten ze kennen, kunnen en doen? – Drs. Jos de Pater (FHTL) & Jorrit de Boer – (docent en oud-student FHTL) – inhoud workshop
6. Antisemitisme en antizionisme in het onderwijs – Anne-Maria van Hilst MA (lector Jodendom) – inhoud workshop
7. Seculier fundamentalisme – Prof. dr. Theo de Wit (TST) – inhoud workshop
8. Resilience als weg tussen religieus fundamentalisme en fanatiek secularisme; oftwel: Hoe kijken we naar fundamentalisme en hoe gaan we er veerkrachtig mee om? – Kris Vanspeybroeck, Stafmedewerker Dienst Identiteit & kwaliteit, Katholiek onderwijs Vlaanderen – Lector Studiegebied Gezondheidszorg en Lerarenopleiding, Odisee (Brussel) – inhoud workshop
9. Het humane als grondslag van de religie – Ir. Enis Odaci (columnist Volzin en Human Islam) – inhoud workshop
10. De gepolariseerde klas: casussen over het spanningsveld tussen interreligieuze openheid en religieuze identiteit – Drs. Juliëtte van Deursen (lerarenopleider GL Hogeschool Inholland) – inhoud workshop