Monique van Dijk

Dr. Monique van Dijk-Groeneboer, universitair docent religieuze educatie, jongeren en religie aan de TST. Inhoudelijke congresorganisatie.

Monique legt in dit filmpje uit waarom de vragen die op dit congres gesteld worden zo belangrijk zijn:

‘In deze tijd is lesgeven over religie belangrijker dan ooit. In de wereld worden mensen gedood, velen zijn op de vlucht en de oorzaken lijken vaak religieus van aard. Hier, in Nederland, bekijken we dat en we hebben er een mening over… Maar waar liggen de wortels van je mening? Scholieren weten dat nauwelijks meer, maar kennis over die wortels is belangrijk en daarover vertellen wetenschappers op deze conferentie. Tegelijk gaat religie ten diepste over de mens zelf, wie jij bent als persoon. Juist de vorming van die persoon gebeurt in het onderwijs en in het bijzonder in het vak Godsdienst en Levensbeschouwing! De vraag hoe docenten dat doen en zouden kunnen doen gezien de diversiteit in de klassen, staat centraal deze twee dagen.’

Meer informatie over Monique van Dijk


Gerelateerde Sessies

Bekijk het volledige schema