Workshops deel 2

U kunt in deze ronde een keus maken uit verschillende workshops. Op woensdagochtend kunt u bij ontvangst een kaartje pakken van de workshop van uw keuze:

1. Radicalisering op school
Maaike van Dijk MA (VO-Docent GL)
2. Narratieve dialoog over jouw eigen (on)orthodoxe wortels
Dr. Monique van Dijk (TST)
3. Godsdienst Levensbeschouwing als verplicht vak, juist om extremisme te voorkomen
Drs. Taco Visser (Verus) & drs. Ger van der Heijden (VDLG)
4. Ontwerp je eigen (inter)religieuze paspoort; nieuwe werkvorm voor het vak GL
Dr. Natascha Kienstra (TST) & dr. Olav Boelens (TST)
5. Goede docenten Godsdienst Levensbeschouwing: wat moeten ze kennen, kunnen en doen?
Drs. Jos de Pater (FHTL) & Jorrit de Boer BA (docent ECL Haarlem)
6. Antisemitisme en antizionisme in het onderwijs
Anne-Maria van Hilst MA (lector Jodendom)
7. Seculier fundamentalisme
Prof. dr. Theo de Wit (TST)
8. Resilience als weg tussen religieus fundamentalisme en fanatiek secularisme
Kris Vanspeybroeck, Stafmedewerker Dienst Identiteit & kwaliteit, Katholiek onderwijs Vlaanderen – Lector Studiegebied Gezondheidszorg en Lerarenopleiding, Odisee (Brussel)
9. Het humane als grondslag van de religie
Ir. Enis Odaci (columnist Volzin en Human Islam)
10. De gepolariseerde klas: casussen over het spanningsveld tussen interreligieuze openheid en religieuze identiteit
Drs. Juliëtte van Deursen (lerarenopleider GL Hogeschool Inholland)