“Orthodoxe gelovige kan bondgenoot worden in bestrijding fundamentalisme en radicalisering”

Bron: www.nieuwwij.nl, interview door Enis Odaci met congresspreker Marcel Poorthuis: 

“Op de website Orthfund.nl verdedig je de stelling dat orthodoxie en geweld ook twee verschillende dingen zijn. Dat is voor veel mensen een bijzondere positie. Fundamentalisme is toch vaak religieus geïnspireerd?

Poorthuis: “Fundamentalisme is afkomstig van eind 19de eeuws Amerika en wilde dezelfde eenduidige waarheid hanteren als wis- en natuurkunde. De bijbel bestaat dan niet uit verhalen en wijsheid, maar uit principes die volstrekt eenduidig zijn. Hieruit blijkt al dat fundamentalisme niet zomaar nostalgie naar een verleden is, maar feitelijk een verschijnsel is van de moderniteit, mede uit verzet tegen maar ook onder invloed van natuurwetenschappen.

Nogal wat fundamentalisten waren of zijn zelf natuurwetenschappers, vaak geen theologen. De theologie met haar vele meningen en debatten wordt door de fundamentalist minachtend terzijde geschoven. Dat geldt ook voor moslimfundamentalisme: kijk maar eens hoe de Al-Azhar universiteit van Caïro belachelijk wordt gemaakt in moslimfundamentalistische traktaten.”

Ga voor het hele interview tussen Odaci en Poorthuis naar www.nieuwwij.nl/interview/othodoxe-gelovige-bondgenoot-bestrijding-fundamentalisme