Interactieve discussie in de zaal met aanzet door Jojanne Kemman en Eric Brunings

Interactieve discussie in de zaal met aanzet door Jojanne Kemman en Eric Brunings. Toegespitst op de identiteit van VO-scholen en de plek van het vak godsdienst en levensbeschouwing in Nederland en Vlaanderen.

Eric Brunings is afdelingsleider van de onderbouw van het Alfrink College, een havo/vwo school te Zoetermeer: “Zoals elke school in de Randstad kent ook deze school een leerlingenpopulatie die steeds meer verschillende culturen kent. De school verandert. Hoe gaan we om met die verandering? Wat verwacht de maatschappij van de school? Wat doe je als schoolleider om spanningen te voorkomen? Wat doe je als er zich spanningen tussen leerlingen onderling of leerling-personeel zich voordoen op het gebied van geloof en religie, waar mensen zich beroepen op een orthodoxe of fundamentalistische visie? Een opvatting uit de praktijk.”

Jojanne Kemman is docentopleider aan de hogeschool Windesheim en doet onderzoek naar het verschijnsel dat docenten vaak een verlegenheid kennen om ter sprake te brengen wat hen echt beweegt, waar zij echt in geloven. Zij hebben moeite om een rol te vinden waarin zij dat als docent naar voren kunnen brengen. Het ontbreekt hen aan handvatten om dat gesprek over wat waardevol is voor henzelf op een manier in te brengen dat het ook van belang is voor het leerproces van de leerling. Het onderwerp van de lessen Godsdienst/Levensbeschouwing is onder meer wat mensen inspireert en aanzet tot daden. Een docent die daar ook vanuit zichzelf over kan vertellen, is een voorbeeld van de informatie en theorie die te berde worden gebracht. Jojanne plaatst die ‘getuigende’ rol, zoals D. Pollefeyt dit noemt, in het kader van het gesprek met leerlingen die een orthodoxe of fundamentalistische visie hebben.

Beide sprekers zullen een korte inleiding houden, waarna het publiek de mogelijkheid wordt geboden te overleggen en te reageren via het ‘tweede scherm’. Daartoe is een tablet, laptop of smartphone nodig.

Locatie: Datum: 17 januari 2017 Tijd: 14:20 - 15:15 Jojanne Kemman Eric Brunings